אחריות סביבתית - דפוס ברעם

אחריות סביבתית

דפוס ברעם מחוייב לסביבה ונוקט בפעולות על מנת לשמור ולהגן עליה.

בין הפעולות שאנו עושים: שימוש בנייר ממוחזר וצמצום בזבוזו, איסוף שאריות הנייר ומחזורו, בחירה בחומרי גלם ושמנים הניתנים למחזור, שיטות עבודה ירוקות, ובחירה במכונות היודעות להשתמש בצבעים וחומרים אקולוגיים.

צרו קשר