אחריות סביבתית - דפוס ברעם

אחריות סביבתית

בשנים האחרונות, עם עליית הרגישות והמודעות הציבורית בעולם לנושא איכות הסביבה, גוברת תחושת האחריות והמחויבות של דפוס ברעם לשמירה על הסביבה. הבנה זו של השפעותיו הישירות של עולם הדפוס על הסביבה הביאה את דפוס ברעם להכרה בשילוב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות, מתוך רצון לצמצם סיכונים וזיהומים לכל הבאים במגע עם הדפוס - עובדים, לקוחות, ספקים, קהילה וסביבה גיאוגרפית.
פעילות זו חולשת על כל תחומי הייצור כגון בחירת הנייר וצמצום בבזבוזו, איסוף שאריות הנייר ושילוחו למחזור, דאגה לסביבת עבודה נקייה, בחירה בחומרי גלם ושמנים הניתנים למחזור, שיטות עבודה ירוקות, ובחירה במכונות היודעות להשתמש בצבעים אקולוגיים וחומרים ידידותיים לסביבה וגם מסוגלות למחזר את הפסולת החומרים שלהן.
צרו קשר